Zespół Akademii

Zespół Midline Academy tworzą praktycy, pasjonaci, naukowcy i studenci. Wierzymy, że każdy, niezależnie od stopnia rozwoju kariery zawodowej, naukowej, czy zdobywanego doświadczenia może stworzyć miejsce przyjazne i przydatne dla wszystkich zajmujących się w swojej praktyce klinicznej dostępem naczyniowym.

Zespół Prowadzący Midline Academy:

Bartosz Sadownik – lekarz, wykładowca akademicki, asystent w Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej, pracujący na co dzień w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Instruktor i entuzjasta Point-of-Care USG – poszukuje klinicznych zastosowań wiedzy anatomicznej, szczególnie w tematyce dostępów naczyniowych, znieczuleń regionalnych, intensywnej terapii oraz stanów nagłych. Organizator licznych szkoleń i kursów, twórca autorskich fantomów i trenażerów ultrasonograficznych. Z zamiłowania dydaktyk.

Maciej Latos – magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratownik medyczny i historyk. Zakurzone archiwa i biurka pełne gazet zamienił na szpitalny oddział. Praktyk w oddziałach intensywnej terapii i zespołach interwencyjnych. Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego. Asystent w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Instruktor na kursach dostępów naczyniowych. Redaktor naczelny działu pielęgniarstwo portalu intensywna.pl. Przewodniczący Zespołu ds. Dostępów Naczyniowych i Infuzji w UCK WUM. Współautor książki Dostępy naczyniowe w praktyce klinicznej. Felietonista Magazynu Pielęgniarki i Położnej. Autor książki Byle do 19. Krótka opowieść o pielęgniarstwie i fiszek medycznych Pielęgniarstwo podstawowe i specjalistyczne. Członek Infusion Nurses Society. Przewodniczący Grupy Roboczej „Bezpieczny Dostęp Naczyniowy” Rady Ekspertów Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali. Kliniczne zainteresowania to monitorowanie chorego, dostępy naczyniowe, farmakoterapia i prowadzenie infuzji, a także zabiegi resuscytacyjne.

Natalia Sak-Dankosky – doktor nauk o zdrowiu, magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Pasjonatka nauki, zajmująca badaniem aspektów związanych z opieką zorientowaną na pacjenta i jego rodzinę w oddziałach intensywnej terapii. Na co dzień pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i jest pielęgniarką anestezjologiczną bloku operacyjnym CSK UCK WUM. Jej zawodowe zainteresowania skupiają się wokół metodologii badawczej, statystyki oraz pielęgniarstwa opartego na dowodach. Przez 7 lat zdobywała doświadczenie zawodowe w Stanach Zjednoczonych (University of Pittsburgh) i FInlandii (University of Eastern Finland), gdzie pracowała jako naukowiec. Czas wolny poświęca na sport i dobrą zabawę, pokazując swoim dwóm córeczkom jaki fajny jest świat.

Marceli Solecki – magister pielęgniarstwa, ratownik medyczny, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, wykładowca akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Infuzją naczyniową i kaniulacją naczyń zajmuje się od 10 lat. Zainteresowania w obrębie medycyny to ratownictwo medyczne, ultrasonografia point of care, infuzja naczyniowa oraz kaniulacja naczyń obwodowych. W wolnych chwilach oddaje się pasji żeglarstwa i narciarstwa.

Artur Szymczak – były żołnierz, ratownik medyczny, pielęgniarz, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, instruktor na kursach dostępów naczyniowych z wykorzystaniem ultrasonografii. Swoje doświadczenie zdobywał w ZRM, izbach przyjęć, oddziale intensywnej terapii, zespole interwencyjnym. Najlepiej czuje się pracując z pacjentem w nagłych stanach zagrożenia życia. Dydaktyk z pasji z wieloletnim doświadczeniem. Wolny czas to rower im dalej im dłużej tym lepiej.

Maciek Michałowski – lekarz, asystent w zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  Od zawsze rozdarty pomiędzy  anestezjologią i medycyną ratunkową. Widzi ogromny potencjał w wykorzystywaniu narzędzi i technik anestezjologicznych w medycynie przedszpitalnej oraz na wykorzystywaniu doświadczeń zdobytych podczas w pracy w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w codziennej pracy w szpitalu. Prowadzi kursy na temat RSI i trudnych dróg oddechowych skierowane do Ratowników Medycznych.


Konsultanci Midline Academy

Piotr Nowakowski – lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Adama Grucy CMKP w Otwocku, wykładowca i instruktor szkoleń z zakresu ultrasonografii w anestezjologii m.in. znieczuleń regionalnych i dostępów naczyniowych, autor wielu publikacji naukowych. W trakcie pandemii pełnił obowiązki kierownika II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM.

Robert Becler – lekarz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, pracujący zarówno w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM jak i w szwedzkim Kaersled, wieloletni koordynator Poltransplantu. Wykładowca i instruktor kursów dostępów naczyniowych. Prywatnie pasjonat nowoczesnych techologii i motoryzacji.

Paweł Witt – dr n. med. i n. o zdr., magister pielęgniarstwa, psychoonkolog, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Redaktor Naczelny „Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece”. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kliniczny Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Opieki Pooperacyjnej. Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, Wieloletni Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.


Członkowie Midline Academy

Konrad Baumgart – magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Obszary zainteresowań to pielęgniarstwo anestezjologiczne, problemy transportu krytycznie chorych oraz komunikacja i zarządzanie w zespołach medycznych. Posiada doświadczenie zawodowe w zespołach ratownictwa medycznego, mobilnej intensywnej terapii oraz kardioanestezjologii.

Grzegorz Cichowlas – magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, asystent dydaktyczny w Zakładzie Nauczania Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kaja Jędrzejowska – absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarka po zakończonym stażu podyplomowy, wiążąca przyszłość z dziedziną Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Obecnie jako instruktorka Pierwszej Pomocy i asystentka w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM rozpoczynająca swoją przygodę w roli dydaktyka. Prywatnie miłośniczka podróżowania i sportu, spędzająca większość czasu wolnego na rowerze. 

Aleksandra Barabasz– Studentka Kierunku Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, stawiająca swoje pierwsze kroki na dyżurach i Oddziale Pooperacyjnym II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Przepełniona chęcią zdobywania wiedzy i praktyki od doświadczonych członków zespołu. Otwarta na nowe rozwiązania i możliwości jakie daje wykorzystanie USG w dostępach naczyniowych w neonatologii.

Marta Jurkiewicz magister pielęgniarstwa, w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Zawodowe wyzwania podejmuje w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK WUM – w oddziale pooperacyjnym, zespole interwencyjnym oraz zespole dostępów naczyniowych. Ponadto interesuje się leczeniem ran. W wolnym czasie szpitalne korytarze zamienia na górskie szlaki.

Stanisław Dudek – student Kierunku Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodniczący anestezjologicznego studenckiego koła naukowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym WUM. Poza uczelnią realizuje się dodatkowo jako stażysta intensywna.pl. Zainteresowany jest szczególnie płynoterapią, ultrasonografią Point of Care oraz Tactical Combat Casualty Care. Czas wolny wypełnia fizyką oraz programowaniem, których elementy z powodzeniem implementuje do działań w obszarze medycyny.

Beata Marciszewska – magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa chirurgicznego. Od 4 lat prowadzi firmę pielegniarkadodomu.pl. Świadczy usługi pielęgniarskie w domu pacjenta na terenie Warszawy I okolic. Uzyskuje dostęp pośredni w prywatnej podstawowej opiece zdrowotnej. Przyjeżdżają do niej chorzy z całego kraju i zza granicy. Przyjmuje pacjentów w przychodni w Brwinowie k/Warszawy.

Andrzej Pruszczyk

Andrzej Pruszczyk – student 6 roku kierunku lekarskiego WUM, członek koła naukowego przy II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM – Ankona B. Spędził rok w Austrii w ramach programu Erasmus+. Interesuje się intensywną terapią.

Agata Bryk – magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratowniczka medyczna. Od niedawna koordynatorka zespołu pielęgniarek anestezjologicznych pracujących na blokach operacyjnych i w oddziale pooperacyjnym szpitala Czerniakowskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując na Oddziale Intensywnej Terapii kardiochirurgicznej, bloku operacyjnym, szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w pogotowiu ratunkowym. 

Klaudia Smyrek – magister pielęgniarstwa, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie specjalizacji pielegniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka. Zainteresowania z zakresu nauk medycznych obejmują dostępy naczyniowe oraz leczenie ran. Poza tym do zainteresowań należą muzyka, filmy kostiumowe/historyczne oraz dobre jedzenie.

Michał Młynarczyk magister pielęgniarstwa, specjalista w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, magister fizjoterapii. Swoje doświadczenie zawodowe kształtował głównie w ramach bloku operacyjnego jako pielęgniarz anestezjologiczny. Obecnie zarządza jednym z oddziałów Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Zawodowo żywo zainteresowany anestezjologia oraz poszerzaniem kompetencji personelu pielęgniarskiego w tym m.in. wkłuć pośrednich. Poza praca – zakochany w pływaniu oraz spędzaniem wolnego czasu z swoim psem.

Damian Romańczuk – magister pielęgniarstwa, w trakcie specjalizacji w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Ratownik medyczny. Doświadczenie zawodowe kształtował w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w pogotowiu ratunkowym. Obecnie związany z Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, gdzie pracuje na bloku operacyjnym. Interesuje się dostępami naczyniowymi oraz prowadzeniem bezpiecznej infuzji. Wykładowca na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. W wolnej chwili podróżuje.  

Anna Gąsior – magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Członkini zespołu naczyniowego działającego w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale neurochirurgicznym, intensywnej terapii oraz aktualnie na bloku operacyjnym jako pielęgniarka anestezjologiczna. Wspiera rozwój studentów pielęgniarstwa zarówno poprzez swoją działalność w internecie jak i podczas zajęć w szpitalu.

Marek Strzemski – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, instruktor szkoleń dostępów naczyniowych z wykorzystaniem ultrasonografii. Od ponad 10 zarządza zespołami pielęgniarskimi w oddziałach IT oraz blokach operacyjnych, obecnie koordynator zespołu pielęgniarek anestezjologicznych bloku operacyjnego COPERNICUS Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku. Swoje doświadczenie zdobywał w oddziałach IT dziecięcej, kardiochirurgii dla dzieci i dorosłych. Entuzjasta i praktyk integracji wirtualnej rzeczywistości HOLOLENS VSI w pielęgniarstwie.

Jolanta Wołosianka – magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ratowniczka medyczna, instruktorka ERC z zakresu ALS. Asystent dydaktyczny w Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Przewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Dostępów Naczyniowych w GCM im. prof. Leszka Gieca w Katowicach. W wolnych chwilach ratuje w górach jako ratowniczka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Natalia Welfler – magister Pielęgniarstwa, specjalista Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, wykładowca akademicki. Od niedawna także koordynator Zespołu Infuzyjnego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie, gdzie czynnie uczestniczy w szerzeniu dobrych praktyk z zakresu szeroko pojętej terapii infuzyjnej wśród całego personelu medycznego. Pielęgniarka od 14 lat, sercem od zawsze związana z anestezjologią i intensywną terapią. Swoim zamiłowaniem do zawodu zaraża studentów. Prywatnie mama dwóch wspaniałych synów.

Ewelina Sitko – magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Od 11 lat pracuje na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, od 3 na anestezjologi chirurgii naczyniowej oraz jako nauczyciel akademicki. Inicjator i współtwórca Zespołu Dostępów Naczyniowych w wodzisławskim szpitalu. Zainteresowania: USG w rękach pielęgniarki.

Karolina Tauz – licencjat pielęgniarstwa, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie w trakcie magisterki. Doświadczenie zawodowe zdobywa w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK WUM w Oddziale Pooperacyjnym. Członkini Zespołu ds. Dostępów Naczyniowych i Infuzji, Zespołu Interwencyjnego oraz Zespołu ds. Portów Naczyniowych. Instruktorka na kursach dostępów naczyniowych. Poza pracą marzycielka – uwielbia uciekać od zgiełku miasta w ciszę natury oraz czytać książki. 

Gabriela Świętochowska – licencjat pielęgniarstwa, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, studentka studiów magisterskich na tej samej uczelni. Pielęgniarka mająca doświadczenie na Oddziałach Intensywnej Opieki. Obecnie pracująca w II Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii.  Szkoleniowiec na kursach dostępów naczyniowych.  Pielęgniarka w Zespole ds. Dostępów Naczyniowych i Infuzji, Zespołu Interwencyjnego oraz Zespołu ds. Portów Naczyniowych. Redaktor Newslettera Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego. Na co dzień fanka Formuły 1, twórczyni kreatywnego make-upu, miłośniczka długich tatrzańskich wędrówek. 


Zespół #InfuSzkoła

Agnieszka Lamcha-Chełchowska – studentka pielęgniarstwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Interesuje się nauką i jej zastosowaniem w praktyce pielęgniarskiej, opieką paliatywną, leczeniem bólu i pielęgniarstwem pediatrycznym. Koordynatorka projektu #InfuSzkoła.

Anna Woda – magister pielęgniarstwa, pielęgniarka POZ w trakcie specjalizacji rodzinnej. Entuzjastka umiejętności społecznych w zawodach medycznych. Promuje higieniczny styl życia i kąpiele leśne. Współzałożycielka ogólnopolskiej grupy wsparcia Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa @forum.pip Członkini Fundacji Polki w Medycynie @polkiwmedycynie. Prowadzi bloga „Higieniczna strona życia” na www.annawoda.pl oraz IG: @higienicznawoda. Mieszka w Poznaniu.

Weronika Nawara magister pielęgniarstwa i specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej. Aktualnie pracuje na Oddziale Intensywnej Terapii Oparzeń. Od ponad 5 lat prowadzi W czepku urodzoną, czyli internetowe miejsce dla studentów pielęgniarstwa oraz osób rozpoczynających pracę w zawodzie, wspierając ich w znalezieniu swojego miejsca w medycznym świecie. Tworzy notatki wizualne z zakresu pielęgniarstwa, które pomagają uporządkować wiedzę oraz uwypuklić aspekty, które są kluczowe w pracy z pacjentem. Jest autorką książki ,,W czepku urodzone. O niewidzialnych bohaterkach szpitalnych korytarzy”.

Gilbert Kolbe – magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. Prowadzi profile społecznościowe na temat systemu ochrony zdrowia. Współzałożyciel Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa. Koordynuje zespół pielęgniarski w ramach przychodni Jutro Medical. IG: @gilbert.kolbe.