Publikacje

Newsletter

Osoby zorientowane wokół idei bezpiecznego dostępu naczyniowego i prowadzenia infuzji to praktycy, którzy swoje doświadczenia publikują w formie książek i czasopism

Prezentujemy najważniejsze z nich:

Latos M, Sak-Dankosky N, Baumgart K, Sadownik B. Dostępy naczyniowe w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2022.

Latos M, Kosson D. Comparison of the efficacy of inserting midline catheters by experienced and inexperienced nurses: a retrospective observational study. Emerg Med Serv, 2023; X, 4: 224-228. DOI: 10.36740/EmeMS202304104.

Cichowlas G, Latos M, Gąsior A, Fornal I, Kosson D. Ultrasonografia w praktyce pielęgniarskiej. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 2023, 17(4), s: 159-165.

Latos M, Cichowlas G, Solecki M, Bryk A, Szymczak A, Kosson D. Kaniule typu „mini-midline” w trudnym dostępie dożylnym: dwuośrodkowa analiza retrospektywna. Doniesienie wstępne. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2022;8(2):33–36 DOI: 10.15374/PwAiIO2022001.

Latos M, Zawadka M, Sadownik B, Kosson D. Cewnik pośredni jako istotny element strategii w trudnym dostępie naczyniowym. Anestezjologia i Ratownictwo 2022; 16: 86-93. DOI: 10.53139/AIR.20221607.

Latos M, Solecki M, Szymczak A i wsp. „Mini-midline”: Vascular Access in Specific Situations. Emerg Med Serv, 2023; X, 1: 46-53. DOI: 10.36740/EmeMS202301108.

Latos M, Sadownik B, Sak-Dankosky N, Stach O, Becler R, Barabasz A, Małyszko M, Zawadka M, Andruszkiewicz P, Kosson D. Midline catheters – what could be done better? A retrospective evaluation of clinical registry. Pielegniarstwo XXI wieku / Nursing in the 21st Century 2023. 22(1): 35-40. https://doi.org/10.2478/pielxxiw-2023-0010.

Latos M, Zawadka M, Kosson D. Maximum safety and minimum risk: midline access gained by a nurse-led Vascular Access and Infusion Team Pielegniarstwo XXI wieku / Nursing in the 21st Century 2023. 22(3): 125-131.

Latos M. Establishing a Vascular Access Team Overseas. INSider: the Official Membership News Publication of Infusion Nurses Society, Norwood, USA 2023.

Latos M, Jadczak M, Łodzińska M i wsp. Rekomendacje Ekspertów Grupy Roboczej Bezpieczny Dostęp Naczyniowy. Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Latos M. Dostęp naczyniowy typu midline. Nowe możliwości obecnych kompetencji. Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2021;7(2):49–52.

Latos M, Celowość uzyskiwania obwodowego dostępu dożylnego w postępowaniu ZRM. Na Ratunek 6/2015.

Latos M. Naczyniowy zator powietrzny – przegląd piśmiennictwa. Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych 3/2017.

Latos M. Celowość uzyskiwania obwodowego dostępu dożylnego w postępowaniu pielęgniarza ratunkowego. Pielęgniarstwo w Stanach Nagłych 3/2018.

Latos M, Kosson D. Dostęp naczyniowy typu pośredniego u pacjenta po transplantacji jako element minimalizujący ryzyko infekcji odcewnikowej, [w]: Problematyka zdrowotna pacjentów przed i po transplantacji, red. Hreńczuk M, Piątek T, Małkowski P. Sekcja Druków Uczelnianych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2021.