#InfuSzkoła

Wspieramy edukację podyplomową pielęgniarek i położnych.

InfuSzkoła to program edukacyjny non-proft skierowany w formie cyklu wykładów do aktywnych zawodowo zespołów pielęgniarskich. Celem jest zwiększanie świadomości i wiedzy personelu zajmującego się codziennie pacjentami, u których wymagane do przeprowadzenia terapii są kaniulacja i prowadzenie infuzji dożylnej.

Do przeprowadzenia wykładów zaproszeni zostali eksperci-praktycy, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Nad sprawnym przebiegiem cyklu edukacyjnego czuwa Agnieszka Lamcha-Chełchowska.

Tematy, które prezentujemy w ramach InfuSzkoły:

EBNP, czyli jak stosować wytyczne przy ograniczonych zasobach

Natalia Sak-Dankosky

Umiejętności społeczne w pielęgniarstwie… zaraz, nie miało być o wenflonach?

Marceli Solecki

Dostępy naczyniowe i infuzja w praktyce środowiskowo-rodzinnej 

Anna Woda

Terapia ratunkowa: jak ustalić priorytety dobrych praktyk?

Artur Szymczak

 Uzyskiwanie materiału do badań – o czym pamiętać, żeby nie odbierać telefonu z laboratorium?

Weronika Nawara

Zasady prowadzenia infuzji, czyli dlaczego CHPL jest tak ważny?

Gilbert Kolbe

Wybór właściwego dostępu naczyniowego – rola pielęgniarki w planowaniu terapii dożylnej

Grzegorz Cichowlas

Prowadzenie bezpiecznej linii infuzyjnej. Minimum komplikacji. Maksimum satysfakcji

Maciej Latos

Cykl prowadzony jest kwartalnie, a zapisy prowadzone są w formularzu dostępnym poniżej.

Komentarz eksperta

Maciej Latos

Zespoły pielęgniarskie mają obecnie do dyspozycji bardzo dużą liczbę kursów: zarówno przewidzianych w kształceniu podyplomowym jak i kursów dodatkowych, komercyjnych. Mimo wszystko wiemy, że nie są one – z różnych względów – w zasięgu wielu osób, dlatego wyszliśmy temu naprzeciw, zebraliśmy grupę ekspertów, którzy w swoim wolnym czasie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Po każdym cyklu odbywa się spotkanie podsumowujące, podczas którego Uczestnicy mają możliwość udziału w dyskusji na temat prezentowanych treści. Jako pomysłodawca projektu: serdecznie zapraszam!