Midline Academy

WIĘCEJ NIŻ DOSTĘP NACZYNIOWYDostęp naczyniowy oparty na nauce

Uzyskiwanie dostępów naczyniowych i ich właściwa pielęgnacja to sztuka. Nie wystarczy wprowadzić kaniulę dożylną różnego typu, jak nie wystarczy przecierać jej port przed użyciem. Liczne publikacje wskazują na to, że podejście systemowe, zespołowe i kompleksowe w prowadzeniu infuzji przynosi najlepsze wyniki, satysfakcję personelu i pacjentów. Nie tylko opieramy się na standardach, ale także je tworzyny publikując prace naukowe, materiały edukacyjne i rekomendacje postępowania.

Postępownie zgodne ze standardami

Nasze doświadczenia konfrontujemy z obecnymi standardami postępowania w bezpiecznej kaniulacji i prowadzeniu linii naczyniowej opartymi na światowych organizacjach: INS, CDC, ERPIUP.

Promujemy 'dobre praktyki’

Większość pacjentów przyjmowanych do szpitali wymaga dostępu dożylnego. Według światowych danych na całym świecie używanych jest ponad miliard obwodowych cewników dożylnych rocznie. Liczne raporty sugerują, że podejście zespołowe do oceny, wprowadzania i opieki nad linią naczyniową poprawia wyniki kliniczne, doświadczenia pacjenta i procesy opieki zdrowotnej. Prowadzimy wykłady, przeprowadzamy kursy, szkolimy praktyków w ich środowisku klinicznym. Szukamy rozwiązań dostępnych dla danych ośrodków tak, aby dzięki obecnym zasobom działania kliniczne były prowadzone w bezpieczny sposób.

Widzimy potrzebę zmian

Rozpoczęliśmy debatę na temat poprawy jakości w obszarze kwalifikowania do odpowiedniego dostępu naczyniowego dla odpowiedniego pacjenta w odpowiednim czasie, przeprowadzania procedur kaniulacji i obsługi linii infuzyjnej w 2020 roku. Stale przeprowadzamy wiele inicjatyw lokalnych i krajowych dla zwiększania potrzeby standaryzacji naszej dziedziny, której elementy personel medycznych powszechnie wykorzystuje w codziennej pracy.

Wspieramy lokalnych liderów

Globalne zmiany zaczynają się od lokalnych, dlatego bogaci w doświadczenie budowania pierwszych zespołów dostępów naczyniowych w Polsce chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi, którzy chcą zmieniać swoją praktykę kliniczną.

Wspiera nas

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego