O nas

Midline Academy to miejsce dla idei poprawy jakości opieki nad dostępem naczyniowym w kompleksowym jego ujęciu: od prawidłowego kwalifikacji, przez bezpieczną i komfortową dla pacjenta kaniulację po właściwą obsługę dla utrzymania cewnika naczyniowego tak długo jak trwa terapia dożylna. Midline Academy gromadzi ludzi, którzy są liderami w swoich lokalnych ośrodkach i angażują się najlepszą opiekę nad pacjentem z kaniulą dożylną każdego typu.

Dlaczego zdecydowaliśmy się wdrażać koncepcje zespołów infuzyjnych w naszych ośrodkach?

Przyczyny były takie, jak w każdym kraju. Liczne kaniulacje, liczne hospitalizacje, a co za tym idzie trudny dostęp dożylny. To był trigger, gdy zdaliśmy sobie sprawę, ilu cewników centralnych, a zatem powikłań z nimi związanych jesteśmy w stanie uniknąć. Pisała o tym Lynn Hadaway 2021 roku. Pracując w dużym szpitalu zaobserwowaliśmy, że każdy gra swoje, że jest problem z wdrażaniem strategii i myśleniem o pacjencie i jego przyszłości w kontekście dostępu naczyniowego. Przykro to przyznać, ale jakość opieki nad dostępem naczyniowym też nie była najlepsza.

Ale żeby to zmienić, trzeba było postawić diagnozę. To wynika oczywiście z ogólnych problemów w Polsce – nie istnieje jeszcze u nas dziedzina specjalizacyjna: pielęgniarstwo Infuzyjne. Zwyczajowo zajmują się tym pielęgniarki anestezjologiczne i anestezjolodzy. Zdarzają się sytuacje, w której jako medycy umieszczamy kolejne PIVC, a ostatecznie, gdy nie ma już innej możliwości trzeba wprowadzić CVC. Postanowiliśmy to zmienić. Jednocześnie trudno wymagać od ludzi myślenia o strategii, gdy nie mają realnego wsparcia w wyborze dostępu i prowadzeniu infuzji. Istniała silna potrzeba stworzenia zespołu, gdy zaczęliśmy być świadomi możliwości.

Jakie kroki podjeliśmy?

Wszystko zaczęło się w pandemii COVID-19, był rok 2020. W atmosferze ogromnego stresu, wysiłku organizacyjnego związanego z środkami ochrony indywidualnej prowadziliśmy oddział intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19. Wielu chorych poza niewydolnością oddechową nie miała innych problemów, a zatem rzadko wymagali dostępu centralnego. Ich stan na oddziale pogarszał się nagle, a pewny dostęp dożylny był potrzebny każdemu, ale nie zawsze centralny. Dr Bartosz Sadownik i mgr Maciej Latos zastanawiali się jak świat radzi sobie z tymi problemami, którym pandemia nadała kontrastu? Rozpoczęliśmy wnikliwą lekturę amerykańskich i brytyjskich wytycznych i postanowiliśmy rozpowszechnić wykorzystanie cewników dożylnych o pośrednim czasie utrzymania (midline catheter).

Jakie przeciwności napotkaliśmy?

W Polsce w zasadzie nie było powszechnej dystrybucji tego typu kaniul, ale udało się sprowadzić kilka próbek. Zaczęliśmy czytać, szukać protokołów, obserwować pacjentów i personel. Rozwiązanie sprawdziło się. W Polsce kompetencje pielęgniarskie są bardzo nieuporządkowane i stanęliśmy przed dylematem, czy wprowadzenie midline może przeprowadzać personel pielęgniarski. Pisaliśmy do konsultantów krajowych, do towarzystw naukowych. Dostaliśmy zielone światło. Stworzyliśmy procedurę, zaczęliśmy proponować midline jako alternatywę do CVC, gdy jedynym wskazaniem był trudny dostęp dożylny. Imptantacją zajmował się zespół interwencyjny, który do tej pory pomagał pacjentom i pielęgniarkom z przypadku trudności z kaniulacją. Pierwszy Zespół Dostępów Naczyniowych powstał w Uniwersyteckim Centrum Klinicznych Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Następnie w Szpitali Czerniakowskim w Warszawie. Kolejne zespoły, którym mogliśmy przekazywać nasze doswiadczenie powstają w Polsce.

Rozpoczęliśmy debatę nad potrzebą rozwoju dziedziny pielęgniarstwa Infuzyjnego w Polsce, za pomocą szkoleń, webinarów, mediów społecznościowych. Okazało się, że medycy widzą ten problem, tylko on stał w miejscu.

Jakie są obecne korzyści z posiadania zespołu dostępów naczyniowych?

Pacjenci, pielęgniarki i lekarze otrzymują realne wsparcie. Dotyczy to zarówno wyboru odpowiedniego dostępu naczyniowego, jak i dylematów związanych z infuzją i edukacją w tym zakresie. Codziennie, od poniedziałku do piątku jedna osoba jest cały czas pod telefonem. Pomaga wybrać odpowiedni dostęp naczyniowy, implantuje midline i pivc, pomaga rozwiązywać dylematy, szkoli personel. Pacjenci nas znają, szczególnie ci, którzy wracają na leczenie i często sami sugerują kontakt z nami, bo wiedzą, że u nich jest trudno, że otrzymają realną pomoc. Że to nie jest umniejszanie kompetencjom personelu, który się nimi zajmuje tylko właśnie strategia.

Teraz przekazujemy nasze doświadczenie wszystkim zainteresowanym koncepcją wdrażania odpowiedniego dostępu dla odpowiedniego pacjenta z proaktywnym zaangażowaniem personelu medycznego.

Szkolimy personel z Polski oraz Europy oraz sami bierzemy udział w szkoleniach krajowych i zagranicznych.

Prowadzimy szkolenia we współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Infuzyjnego i Centrum Symulacji i Innowacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz z każdym partnerem, który chce angażować się w działalność edukacyjną.