Kursy

Chętnie udzielimy wsparcia merytorycznego w postaci bezpośredniego kontaktu, materiałów do pobrania, wykładów w InfuSzkole, ale zapraszamy także na nasze kursy stacjonarne.

W naszej ofercie znajdują się warsztaty z zakresu kaniulacji, bezpiecznego prowadzenia infuzji, wykorzystywania ultrasonografii i rozwoju idei strategii dostępu naczyniowego.

Obecnie prowadzimy kursy:

Nasze szkolenia we współpracy z Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM

Dostępy naczyniowe pod kontrolą USG

Kurs stacjonarny obejmujący podstawy obrazowania naczyń obwodowych na żywych modelach, prowadzenie igły pod kontrolą USG w technikach in-plane i out-of-plane, ćwiczenia praktyczne z implantacji cewników pośrednich typu midline metodą Seldingera z wykorzystaniem autorskich fantomów ultrasonograficznych wysokiej wierności.


Dostępy naczyniowe: kaniulacja i prowadzenie infuzji

Kurs stacjonarny obejmujący procedury kaniulacji PIV wg wytycznych INS 2021, kaniulację ratunkową pod kontrolą USG oraz dostęp doszpikowy)


Bezpieczna linia naczyniowa

Seminarium on-line (kaniulacja PIV, zasady prowadzenia bezpiecznej infuzji, dylematy kliniczne w codziennej praktyce)